Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Prężyna

Wieś wzmiankowana już w 1222 roku pod nazwą Pransinam. Prawdopodobnie mieściła się w niej siedziba templariuszy. Pierwszy kościół pod wezwaniem św. Piotra Apostoła ufundował w roku 1233 biskup wrocławski Tomasz I. Później kościół otrzymał imię św. Jakuba i należał do dekanatu we Wrocławiu. W tym okresie Prężyna była własnością rycerza Jana Syboty.
We wsi oprócz kościoła, warto zobaczyć nagrobek ks. Lubczyka, kapliczkę cmentarną z rzeźbą św. J. Nepomucena oraz 12 murowanych kapliczek i 8 krzyży.
Wysoka klasa gleb pozwala na osiągnięcie wysokich plonów z upraw polowych, a co za tym idzie i wysokiej hodowli. Wieś liczy 348 mieszkańców.
- Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 263 N.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka
Wersja XML