Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Radostynia

Powstała na początku XVI w. Po raz pierwszy w dokumentach pojawia się jako osada Radostina w 1531 roku. Do dziś zachowała historyczny układ ruralistyczny, na który składa się wieś kmieca oraz zespół pałacowo-parkowy. W średniowieczu wieś podlegała majątkowi Chrzelice. Posiadała duży folwark w którym w XIX i XX wieku zamieszkiwał naczelnik Heller, dzierżawca całego majątku chrzelickiego. Wieś posiada herb. Radostynia to wieś położona nad rzeką Biała, w centralnej części obszaru gminy. Zamieszkuje ją obecnie 436 osób. Zachowane wysokie walory krajobrazu przyrodniczego i kulturowego oraz funkcja osady, umożliwiają rozwój agroturystyki.
Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 261 C.

Wersja XML