Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ

ZAPRASZA

MIESZKAŃCÓW Gminy

NA SPOTKANIE Z PSYCHOLOGIEM

"WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH A ZAGROŻENIA ZJAWISKIEM PRZEMOCY W RODZINIE"

SPOTKANIE PROWADZI:

Pani Joanna Dziadkowiec - Stącel, psycholog, pedagog, konsultant ds. rodziny, opieki i wychowania dzieci i młodzieży, mediator, interwent 
ds. przeciwdziałania przemocy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Wersja XML