Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Śmicz

Jedna ze starszych wsi w gminie. W źródłach pisanych pojawia się w roku 1233, kiedy to wrocławski biskup Wawrzyniec włącza wieś Snagiż – Śmicz do parafii Kościoła Mariackiego w Kazimierzu. W 1333 wzmiankowany już jest kościół parafialny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej. W 1371 roku prawdopodobnie rycerz ze Śmicza, niejaki Henczke Barold de Smecz występuje w dokumentach księcia Bolesława opolskiego.

Brak opisu obrazka                          Brak opisu obrazka

 
Obecny kościół to późnobarokowy zbudowany w 1750 roku wg planów architekta Jana Innocentego Topera. Odnowiony w latach 1839-40 kiedy to wykonano nową nadbudowę wieży. Wewnątrz na sklepieniach polichromia wykonana około 1770 roku przez Franciszka Sebastiniego.
Jest jednym z największych sołectw, liczy obecnie 512 mieszkańców. Ogólna powierzchnia gruntów wynosi 1290,5 ha, z czego użytki rolne zajmują powierzchnię 1213,9 ha. Wysoka kultura gleby pozwala na osiąganie wysokich zbiorów opłacalnych upraw.
- Przez wieś przebiega trasa rowerowa PTTK nr 263 N.

Brak opisu obrazka

Wersja XML