Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyniki konkursu koron dożynkowych

W dniu 25 sierpnia br. na spotkaniu pn. Święto Chleba ”w miejscowości Łącznik, komisja konkursowa powołana Zarządzeniem NR OR.0050.141.2019 Burmistrza Białej z dnia 30 lipca  2019 r. - dokonała oceny zgłoszonych koron.

W skład komisji wchodzą:

  1) Anna Rogosz  - przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Białej;

2) Sabina Gorek- przedstawiciel Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej;

3) Dominika Rak – przedstawiciel Gminnego Centrum  Kultury w Białej;

4) Łukasz Trochowski - przedstawiciel Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (oddział w Prudniku).

Zgłoszone korony były oceniane według kryteriów:

1) sposób prezentacji korony w tym: wykorzystanie tegorocznych płodów rolnych (zioła, kwiaty, owoce, warzywa itp.), udział w korowodzie dożynkowym – od 0 do 5 punktów;

2) związek z tradycją (m. in. stroje delegacji) – od 0 do 5 punktów;

3) jakość wykonania i walory artystyczne (precyzja i dokładność wykonania korony) – od 0 do 5 punktów.

 

Każde sołectwo uczestniczące w konkursie: otrzymało nagrodę pieniężną o wartości 500 zł, dyplom oraz puchar Burmistrza Białej.

 

Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

 

I miejsce dla sołectwa: Łącznik

II miejsce dla sołectwa: Pogórze

III miejsce dla sołectwa: Prężyna

 

Wyróżnienie dla sołectwa: Ligota Bialska

Wyróżnienie dla sołectwa: Chrzelice

Wyróżnienie dla sołectwa: Przedmieście w Białej

 

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!


IMG-20190825-WA0011.jpeg

IMG-20190825-WA0017.jpeg

IMG-20190825-WA0013.jpeg

IMG-20190825-WA0014.jpeg

IMG-20190825-WA0015.jpeg

IMG-20190825-WA0016.jpeg

 

Wersja XML