Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabory wniosków na operacje typu "Gospodarka wodno-ściekowa" i „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach PROW 2014-2020

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO zaprasza do składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu:

-  „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

-  „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Termin składania wniosków: od dnia 12 września 2019 r. do dnia 26 września 2019 r.

 

Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Zespół Info-PROW

Referat Pomocy Technicznej i Jednostki Regionalnej KSOW                 

tel. 77 448 32 05; info.prow@opolskie.pl


PDFogłoszenie gosp. wodno-ściek.pdf

PDFogłoszenie obiekty pełniące funkcje kulturalne.pdf

 

 

Wersja XML