Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapraszamy do nas! – lokalne tradycje i obchody przekraczają granice

Brak opisu obrazka
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

Gmina Biała realizuje kolejny projekt z partnerskim Městem Albrechtice, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska Przekraczamy granice z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad.

Projekt pn. „Zapraszamy do nas! – lokalne tradycje i obchody przekraczają granice” skupia się na przekazaniu sąsiadom zza granicy swojej kultury i sposobów obchodzenia różnych uroczystości. Tym samym każdy z partnerów pragnie zwrócić uwagę społeczności z pogranicza na walory przyrodnicze i kulturowe swojego obszaru, jednocześnie integrując jego mieszkańców podczas obchodów ważnych świat.

W ramach tego przedsięwzięcia Gmina Biała zorganizuje razem z partnerem dwa spotkania po stronie polskiej: dożynkowe „Święto chleba” w dniach 24-25 sierpnia 2019r. i „Jesienne dobrodziejstwa ogrodu” w dniu 14.09.2019r., które odbędą się w Łączniku, gdzie powstanie w tym celu również rekreacyjna wiata. Natomiast Město Albrechtice w dniu 05.07.2019r. gościć będzie przedstawicieli Gminy Biała, w tym znaczną część mieszkańców Łącznika, na obchodach „Den Obce” (Dni Gminy). Ponadto w dniu 29.11.2019r. mieszkańcy naszej gminy będą mieli okazję poznać bożonarodzeniowe tradycje czeskiego pogranicza podczas tamtejszego jarmarku.

Działania projektu są zaplanowane w taki sposób, aby każdy z partnerów angażował się w organizację uroczystości u sąsiada zza granicy (np. bialskie mażoretki uświetniają „Den Obce”, a Dechova Hudba Mesta Albrechtice zagra podczas „Święta chleba”). Niemniej ważny jest udział przedstawicieli partnerskich gmin we wspólnym świętowaniu i wzajemnym poznawaniu kultury.


Budżet projektu zaplanowano według poniższego:

W tym Gmina Biała: całkowite koszty: 23.539,85 euro

Wersja XML