Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wizyta przedstawicieli organizacji pozarządowych z Estonii

Wizyta w Gminie Biała była dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z Estonii jednym z etapów pobytu w Polsce. W Gminie Biała Estończycy zapoznali się z procedurami wydatkowania funduszu sołeckiego oraz zasadami funkcjonowania inicjatywy lokalnej. Oprócz informacji teoretycznych, które przekazano podczas prezentacji w Urzędzie Miejskim w Białej, goście zobaczyli efekty obu mechanizmów na przykładzie realizacji w Gostomii. 

http://boryniemodlinskie.pl/993/wizyta-estonii-2019.html#searchResult

Wersja XML