Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Dorzecza Osobłogi

Zarejestrowane 15 kwietnia 1997 r.
3 grudnia 2000 r. uległa zmianie nazwa Stowarzyszenia na Stowarzyszenie Rozwoju Dorzecza Osobłogi. Członkami Stowarzyszenia są osoby fizyczne. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Prudniku. Celem Stowarzyszenia jest rozwój polsko-czeskich terenów przygranicznych położonych w dorzeczu Osobłogi w dziedzinach:

Wersja XML