Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT BURMISTRZA BIAŁEJ O PRACY URZĘDU W STANIE EPIDEMII

Komunikat Burmistrza Białej z dnia 13 marca 2020 roku.

W związku z epidemią koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania Urząd Miejski w Białej  jest zamknięty dla interesantów.

W celu załatwienia sprawy prosimy o kontakt telefoniczny, e-mailowy lub listowny.

Korespondencję kierowaną do Urzędu można również wrzucać do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu.

Wpłaty należności  finansowych proszę dokonywać na konta:

23 8903 0002 2001 0000 2020 0013
rachunek opłaty za gospodarowanie odpadami


32 8903 0002 2001 0000 2020 0142
rachunek opłat za czynsze w lokalach gminnych


29 8903 0002 2001 0000 2020 0002
rachunek opłat pozostałych


W SPRAWACH NIECIERPIĄCYCH ZWŁOKI I SZCZEGÓLNIE PILNYCH, W CELU ICH ZAŁATWIENIA NALEŻY
UMAWIAĆ SIĘ   Z PRACOWNIKIEM TELEFONICZNIE:

77 4388 531  - SEKRETARIAT  URZĘDU,

77 4388 543  - URZĄD STANU CYWILNEGO,

77 4388 553 -  DOWODY OSOBISTE I EWIDENCJA  LUDNOŚCI,

77 4388 538 -  PODATKI,

77 4388 533 – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA,

77 4388 542 -  GOSPODARKA  KOMUNALNA,

77 4388 546 - GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI,

77 4388 557 - OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI,

Pozostałe nr telefonów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Urzędu będziemy mieszkańców informować poprzez  stronę internetową  Urzędu.

Edward Plicko
Burmistrz Białej

Wersja XML