Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Apel Burmistrza Białej z dnia 17 marca 2020 r.

   Szanowni Państwo, Mieszkańcy Białej

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne, apeluję o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Obecny trudny czas wymaga od nas odpowiedzialności i  dyscypliny. Winien cechować się empatią i wzajemnym wsparciem. Nie należy ulegać panice, koniecznym jest działanie ograniczające  ryzyko zakażenia.

Pamiętajmy o zaleceniach higienicznych, tj. o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaniu dotykania oczu, nosa i ust oraz o zachowaniu bezpiecznej odległość (1–1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Starsze osoby należą do grupy szczególnego ryzyka w czasie epidemii koronawirusa. Zaleca się im, aby w ogóle nie wychodzili z domów.

Osoby  samotne, starsze, niepełnosprawne jeżeli potrzebują wsparcia w robieniu zakupów proszone są o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej - tel. 77 4387140.

Akcja społeczna będzie polegać na robieniu zakupów dla osób samotnych, niepełnosprawnych, w wieku ponad 70 lat, i dostarczanie ich pod wskazany adres.

Zwracam uwagę, że:

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni Byłeś w miejscu gdzie występuje i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak:gorączka, kaszel, duszności, problemy z oddychaniem - to niezwłocznie powiadom telefonicznie Telefon całodobowy dla Powiatu Prudnickiego to 502 539 944 lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego - najbliższe oddziały:

 Wierzę, że przetrwamy ten czas zjednoczeni, solidarni i wzmocnieni wzajemną troską i empatią. Życzę Państwu zdrowia i spokoju.

Edward Plicko

Burmistrz Białej

Wersja XML