Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi gminnej ulicy Prudnickiej w Białej

Inwestycja realizowana w miesiącach wrzesień - grudzień 2019 r. obejmująca swoim zakresem przebudowę ulicy Prudnickiej na długości 1400 mb (od skrzyżowania z ulicą Kilińskiego do obwodnicy miasta DW 414) , która swoim zakresem obejmowała wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, nowej nawierzchni chodników i zjazdów indywidualnych z kostki betonowej. Ponadto w ramach zadania rozbudowano kanalizację deszczowa oraz oświetlenie uliczne poprzez budowę dodatkowych punktów świetlnych. Wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Przebudowa ulicy Prudnickiej zwiększa bezpieczeństwo zarówno kierujących pojazdami jak i pieszych i rowerzystów i stanowiła kolejny etap przebudowy głównych ciągów komunikacyjnych miasta. Wraz z przebudową w latach poprzednich ulicą Opolska i Rynkiem , główna oś komunikacyjna miasta pomiędzy zjazdami na obwodnicę została przebudowana i osiągnęła wysokie parametry techniczne i bezpieczeństwa poprzez min. wyprowadzenie ruchu rowerzystów na nowe ścieżki rowerowe.

Zadanie to otrzymało dofinansowanie wysokości 80 % w ramach krajowego programu pomocowego pn. FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH, którego dysponentem jest Wojewoda Opolski. Umowa o dofinansowanie podpisana została w roku 2019.

Wersja XML