Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Brak opisu obrazka

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I
"Powszechny dostęp do szybkiego Internetu"

Działanie 1.1
"Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" 

Projekt grantowy pn.: "Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Wnioskowana kwota: 59 999,94 na zakup 22 laptopów wraz z oprogramowaniem.

Wniosek o przyznanie grantu został zweryfikowany pozytywnie 15 kwietna 2020 r.

Poziom dofinansowania: 100%

Wsparciem objęto:

adres: ul. Tysiąclecia 16, 48-210 Biała - liczba laptopów z oprogramowaniem 14  

adres: ul. Fabryczna 4a, 48-220 Łącznik - liczba laptopów z oprogramowaniem 6

adres: Grabina 63, 48-210 Biała - liczba laptopów z oprogramowaniem 2

Wersja XML