Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PSR 2020- zostało przygotowane stanowisko komputerowe do samospisu w Urzędzie Miejskim w Białej

            Dane zebrane w Powszechnym Spisie Rolnym są niezbędne do racjonalnego planowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa, zarówno w skali krajowej, jak i lokalnej czyli na terenie Naszej Gminy. Dostarczą informacji na temat sytuacji demograficznej, społecznej i gospodarczej rolników, a także prowadzonej produkcji rolnej.

           W spisie muszą zostać spisane wszystkie gospodarstwa rolne. Można realizować ten obowiązek trzema metodami tj.:

- poprzez samospis internetowy:

W przypadku braku dostępu do internetu w gospodarstwie domowym, jest możliwość spisania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, parter, pok. nr 3, gdzie  przygotowane jest stanowisko komputerowe  w terminie od 1 września do 30 listopada br. 

- wywiad telefoniczny:

- wywiad z rachmistrzem terenowym

Metodą zalecaną jest samospis, który polega na samodzielnym wprowadzeniu informacji do formularza ankiety spisowej, dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem:  spisrolny.gov.pl

Wersja XML