Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pozostać w pamięci pokoleń

LOGA_MIKROPROJEKTY.jpeg

Pozostać w pamięci pokoleń/Zůstat v paměti pokolení

Projekt realizowany w partnerstwie Gminy Biała (partner wiodący) i Města Albrechtice w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Pradziad Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa polskiego.

Przedsięwzięcie oparte jest na wspólnym dziedzictwie kulturowym, jakim jest pamięć o historii regionu, w szczególności z lat 20-tych XX wieku. Zarówno naród czeski, jak i polski czy też ludność śląska ponieśli znaczne straty podczas I wojny światowej, będąc pod panowaniem różnych mocarstw. Poległych w tym ogólnoświatowym konflikcie zbrojnym upamiętniają takie miejsca jak pomnik w parku miejskim w Białej oraz pomnik w parku B. Smetany w Město Albrechtice.

W wyniku realizacji niniejszego projektu, wspomniane miejsca pamięci zostaną odnowione, a ich otoczenie zyska zupełnie nowy wygląd, aby zwrócić szczególną uwagę mieszkańców i turystów na te historyczne obiekty:

Oprócz działań inwestycyjnych, projekt obejmuje spotkania polsko-czeskie po obu stronach granicy warz z ciekawym programem dla wszystkich mieszkańców.

Okres realizacji projektu: 2021

Wartość projektu:

w tym Gmina Biała:


 

Wersja XML