Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas

Bez nazwy.png

 

Gmina Biała realizuje projekt „Ja w przedszkolu – miło i efektywnie spędzam czas” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej.

Całkowity planowany koszt projektu wynosi 424 391,08zł, a planowane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w wyniesie 360 732,32zł.

            Celem projektu jest stworzenie warunków równych szans edukacyjnych oraz rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia oraz udział nauczycieli wychowania przedszkolnego w studiach, szkoleniach i kursach podnoszących ich kompetencje zawodowe.

Dzięki projektowi stworzona zostanie m.in. specjalistyczna sala do terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowym, wyposażona w najnowocześniejsze sprzęty do prowadzenia zajęć, takie jak: domek do integracji sensorycznej, świetlne kostki, magiczne sześciany, kolumny świetlne, światłowodowe kurtyny, klocki oraz panele sensoryczne, maglownice, szereg huśtawek specjalistycznych oraz wiele innych elementów przystosowanych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Białej Publiczne Przedszkole w Białej wraz z Oddziałami zamiejscowymi w: Prężynie, Gostomii, Śmiczu, Solcu i Ligocie Bialskiej.

 

Opolskie dla rodziny5.jpeg

Wersja XML