Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Burmistrza Białej z dnia 16 października 2020 r. dotyczący Wirusa SARS-CoV-2

Komunikat Burmistrza Białej z dnia 16 października 2020 r.

dotyczący Wirusa SARS-CoV-2

 

Od soboty, 17 października 2020 r. Gmina Biała znajdzie się w czerwonej strefie.

W związku z tym od tego dnia obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa.

Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych,
one zaczną obowiązywać od 19 października br.

Strefa czerwona:

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak
w strefie żółtej:

W związku z kolejnymi obostrzeniami proszę o maksymalną rozwagę
i odpowiedzialność społeczną tj. zachowanie dystansu, dezynfekcja rąk i noszenie maseczek

Burmistrz Białej

/-/ Edward Plicko

Wersja XML