Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

  1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

ul. Rynek 10, 48-210 Biała, telefon 77 4388533 lub 77 4388531,
godziny urzędowania: poniedziałek: 7:30–17:00, wtorek: 7:30–15:30, środa: 7:30–15:30, czwartek: 7:30–15:30, piątek: 7:30–14:00

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

2. Punkt Konsultacyjny

ul. Prudnicka 29, 48-210 Biała, telefon 77 4387345,
godziny przyjęć: piątek: 15:30-19:30

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

3. Poradnia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

ul. Kościuszki 55A, 48-200 Prudnik, telefon 77 4364725,

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

Parafia Św. Michała Archanioła

Plac Farny 2, 48-200 Prudnik, tel. 77 4362878, Dom Katolicki

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia

ul. Głogowska 25B, 45-315 Opole, telefon: 77 4552535
godziny pracy: 8:00-20:00,

Rodzaj informacji i/lub pomocy:

Ośrodek Leczenia Odwykowego

Woskowice Małe 15, 46-100 Namysłów, telefon: 77 4196555 - oddział terapii uzależnienia od alkoholu, telefon: 77 4196522 - oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych.


Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych

ul. Szpitalna 18, 48-140 Branice, telefon: 77 4034337

 

Telefon Zaufania 

dla osób w kryzysie emocjonalnym tel. 116123 (połączenie darmowe) w godzinach: 14:00 – 22:00

Wersja XML