Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - kopia

PDFSzacownie szkód w gospodarstwach rolnych z tytułu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych innych niż susza.pdf

DOCWniosek o szacowanie szkód przez komisję.doc

 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/szacowanie-pozostalych-niekorzystnych-zjawisk-atmosferycznych

Wersja XML