Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała

GKZP.6720.1.2020

Biała, dnia 09 grudnia 2020r.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała w dniach od 17.12.2020 r. do 22.01.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania oraz na stronie internetowej https://bip.biala.gmina.pl/1112/1438/procedury-planistyczne.html

 

                                                                                   Burmistrz Białej

                                                                                   Edward Plicko

Wersja XML