Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Punkty konsultacyjne

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy: Punkty konsultacyjne

 

Podczas  II  konkursu na projekty tematyczne uruchomiona została dodatkowa forma doradztwa –  bezpłatne wsparcie konsultacyjne dla organizacji startujących we wszystkich trzech obszarach tematycznych.

 

Podmioty planujące złożenie wniosku mogą skonsultować swój pomysł lub projekt w jednym z czterech punktów doradczych. Punkty te udzielają porad w poszczególnych województwach.

 

Punkt doradczy w woj. opolskim prowadzi Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.

 

Wsparcie doradcze polega na:

 

1. konsultacji wstępnych pomysłów na projekty,

2. wsparciu uprawnionych podmiotów w rozumieniu zasad konkursowych i zapisów Podręcznika dla Wnioskodawców i Grantobiorców,

3. konsultacji wniosków (przeczytaniu i podzieleniu się uwagami odnośnie przygotowanych treści – ich adekwatności, kompletności, zrozumiałości).

 

Potencjalnych Wnioskodawców zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu 502 984 057 lub adresem e-mail: biuro@bonafides.pl.

 

Wersja XML