Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uczestnicy Programu Odnowy Wsi- sprawozdania za 2020 r.

Zgodnie z zasadami Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim uczestnicy  Programu zobowiązani są do składania corocznych sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesłanie sprawozdań sołeckich za rok 2020 w formie elektronicznej na adres e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl  w terminie do dnia 26 lutego 2021r. 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, pytań proszę o kontakt do pracownika tut. Urzędu - Maria Dryszcz nr tel. 77 438 85 59.

 

XLSFormularz sprawozdania sołeckiego za rok 2020.xls

PDFInstrukcja wypełniania sprawozdania sołeckiego za rok 2020.pdf

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://odnowawsi.opolskie.pl/sprawozdania-z-odnowy-wsi/

Wersja XML