Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

XI Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Opolu zaprasza uczniów szkół podstawowych, mieszkających na terenach wiejskich, do  wzięcia udziału w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych:

I grupa – klasy 0-III szkoły podstawowej,

II grupa – klasy IV-VIII szkoły podstawowej.

Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym - od 30 lat upowszechniane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Konkurs przebiega w trzech etapach: powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Zebrane prace będą podlegać ocenie przez Komisje Konkursowe. Wszystkie szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie prosimy o kontakt z najbliższą placówką KRUS, w której otrzymają wszystkie informacje na temat konkursu. Prace konkursowe do jednostki terenowej Kasy zgłasza za zgodą przedstawiciela ustawowego dziecka szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych przypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31 marca 2021 roku (decyduje data wpływu prac do jednostki KRUS). Regulamin konkursu jest dostępny m.in. na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl oraz w jednostkach terenowych KRUS.

Dla laureatów, jak co roku, przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci ze szkół podstawowych mieszkające na terenach wiejskich do wzięcia udziału w tegorocznej edycji konkursu oraz życzymy ogromnej pomysłowości i kreatywności w sporządzaniu prac.

 

Brak opisu obrazka

Wersja XML