Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Opieka społeczna

Opieka Społeczna
Nazwa instytucji Adres nr telefonu
Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Prudnicka 29
48-210 Biała
(077) 4387140
Caritas Diecezji Opolskiej
Stacja Opieki Biała
ul. Stare Miasto
48-210 Biała
(077) 4387168
Ośrodek Pomocy Społecznej –
punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym
ul. Prudnicka 29
48-210 Biała
(077) 4387345
Wersja XML