Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Białej o zakończeniu naboru wniosków na dofinansowanie do wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne

Informuję o zakończeniu naboru wniosków na udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne, w związku z wyczerpaniem puli środków przeznaczonych na ten cel w roku 2021.  


Burmistrz Białej

Edward Plicko

Wersja XML