Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zwrot podatku akcyzowego

 

UWAGA ROLNICY


Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. Nr 52, poz. 379 ze
zmianami) informuję, że w terminie od dnia 1 do 28 lutego 2013 r. przyjmowane będą wnioski
o zwrot podatku. Do wniosku należy dołączyć faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
wystawione w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.
Wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 15 i 16 (II piętro).

    

                                                                                                                    Skarbnik Gminy
                                                                                                                    Klaudia Kopczyk


Do pobrania:

  1. Karta informacyjna dotycząca zwrotu podatku akcyzowego;
  2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego.
Wersja XML