Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1.180.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych „Dokapitalizowanie spółki Wodociągi i Kanalizacja w Białej”.

Ogłoszenie o zamówieniiu PDFOgloszenie_o_zamowieniu.pdf (723,93KB)
SIWZ PDFSIWZ.pdf (2,51MB)
Załączniki PDFZal_nr_1_do SIWZ.pdf (67,58KB)

PDFZal_nr_2_do SIWZ.pdf (57,50KB)

PDFZal_nr_3_do SIWZ.pdf (54,13KB)

PDFZal_nr_4_do_SIWZ.pdf (56,00KB)

PDFZal_nr_5_do_SIWZ.pdf (28,61KB)

PDFZal_nr_6_do SIWZ.pdf (226,55KB)

PDFZal_nr_7_do_SIWZ_prognoza_dlugu.pdf (71,12KB)

PDFZal_nr_8a_do SIWZ.pdf (329,91KB)

PDFZal_nr_8b_do SIWZ.pdf (321,18KB)

PDFZal_nr_9_do_SIWZ_Rb-27S.pdf (921,32KB)

PDFZal_nr_10_do_SIWZ_Rb-28S.pdf (1,25MB)

PDFZal_nr_11_do_SIWZ_Rb-N.pdf (351,09KB)

PDFZal_nr_12_do_SIWZ_Rb-NDS.pdf (244,54KB)

PDFZal_nr_13_do_SIWZ_Rb-Z.pdf (352,85KB)

PDFZal_nr_14_do SIWZ_REGON.pdf (114,65KB)

PDFZal_nr_15_do SIWZ_NIP.pdf (68,80KB)

JPEGZal_nr_16_do_SIWZ.jpeg (79,58KB)

PDFZal_nr_17_do_SIWZ.pdf (90,23KB)

PDFZal_nr_18_do SIWZ.pdf (219,12KB)

PDFZal_nr_19_do SIWZ.pdf (258,03KB)

PDFZal_nr_20_do SIWZ.pdf (178,73KB)

PDFZal_nr_21_do SIWZ.pdf (161,18KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ PDFWyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf (171,21KB)
Zawiadomienie o wyborze oferty PDFZawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf (202,50KB)
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia PDFOgloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf (109,49KB)

 

Wersja XML