Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs "Piękna Wieś Opolska 2022"

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił XXV edycję konkursu „Piękna Wieś Opolska 2022″.
Celem konkursu jest wyłanianie i promowanie najlepszych wzorców działania. Konkurs, który na trwałe wpisał się w kalendarz organizowanych przedsięwzięć, umożliwia wyłonienie najaktywniejszych społeczności lokalnych, które w najpiękniejszych wsiach są motorem ich rozwoju.

Tegoroczna jubileuszowa edycja konkursu została wzbogacona o dodatkową kategorie konkursową „Najpiękniejsza wieś 25-lecia Odnowy Wsi Opolskiej”, w której udział mogą wziąć wszyscy laureaci I miejsca poprzednich edycji konkursu.

W tym roku konkurs obejmował będzie trzy kategorie:
A. Najpiękniejsza wieś,
B. Najlepszy projekt odnowy wsi,
C. Najpiękniejsza wieś 25-lecia Odnowy Wsi Opolskiej.

W związku z powyższym zainteresowane sołectwa proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej wraz z dokumentacją opisową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 sierpnia 2022 r. na adres e-mail: rolnictwo@biala.gmina.pl

Osobami do kontaktu: pracownik Urzędu Miejskiego w Białej – Maria Dryszcz tel. 77 4388559, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego - tel. Tomasz Przygoda tel.: 77 44 82 12.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Pliki do pobrania:


PDF01_Regulamin-konkursu_Piękna-Wieś-Opolska-2022.pdf (1,10MB)

DOC03_Karta-zgłoszenia-do-konkursu_PWO_2022_zał_1.doc (959,00KB)

DOC04_Formularz-klauzuli-informacyjnej_RODO_PWO_2022_zał_2.doc (948,50KB)

DOC05_Oświadczenie_przekazanie-zdjęć_PWO_2022_zał_3.doc (940,50KB)

 

Wersja XML