Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

Brak opisu obrazka

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT CENOWYCH

 

Prezes Stowarzyszenia Odnowy wsi Łącznik zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert dotyczących realizacji projektu pn. ,,Jarmark Bożonarodzeniowy w Łączniku” o numerze przyznania pomocy DOW.042.3.77.2013 UM08-6930-UM0840077/1 z dnia 17.07. 2013 roku, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nazwa i adres zamawiającego :

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Łącznik 48-220 Łącznik
ul. Świerczewskiego 30/1
tel. 774376380, 774376392
adres e-mail: dmalek@onet.eu

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dekoracji świątecznej i oprawy artystycznej oraz innych usług związanych z organizacją imprezy w dniu 8 grudnia 2013 roku , a przewidzianych budżetem operacji 8500,00 zł – a szczególności w zakresie:

1) zaprojektowania, wykonania w wersji elektronicznej i przekazania praw autorskich do okolicznościowych materiałów informacyjno-promocyjnych, a mianowicie: banera, afisza i nadruku na kubku okolicznościowym Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łączniku;

2) wykonania 200 szt. kubków z nadrukiem oraz 40 sztuk afiszy w formacie A4 – obydwa wg załączonych wzorów;

3) wykonania banneru informacyjnego o wymiarach 1,5 x 4 m –wg przekazanego wzoru;

4) występy wokalne oraz wykonanie muzyki na żywo we własnej aranżacji na własnych instrumentach w repertuarze świątecznym, jako „Bożonarodzeniowe wędrówki po Europie i świecie” - w dniu 08.12.2013 od godz.14.00 do ok. 21.30 w formie wejść w przerwach między występami innych zespołów artystycznych

5) przygotowanie i prowadzenie konferansjerki w godzinach od 14.00 do 21.30 w dniu 08.12.2013

6) koncepcja i realizacja świątecznej oprawy plastycznej hali sportowej z własnych materiałów oraz koordynowanie innych prac przygotowawczych w hali przed imprezą w dniu 08.12.2013r. (z rozbiórką i zabezpieczeniem na kolejne imprezy tego typu)

7) zabezpieczenie cateringu i wydawanie poczęstunku świątecznego dla 200 osób w dniu 08.12.2013

8) zorganizowanie i zrealizowanie atrakcji podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Łączniku w dniu 08.12.2013

9) dostawa pierników figuralnych do konkursu ich zdobienia oraz drobnych słodyczy na nagrody dla dzieci

Termin wykonania zadań do 8.12.2013 roku

Na oferty oczekujemy - w ciągu 2 miesięcy od ukazania się nin. ogłoszenia - w skrzynce siedziby Stowarzyszenia w Łączniku przy ul. Świerczewskiego 30 lok.1 lub na ręce członków Zarządu – Doroty Małek i koordynatora projektu – Marii Moszczeńskiej tel. 77 437 63 80 lub 77 437 63 92

 

Z wykonawcami zostanie zawarta umowa zlecenie na wykonanie usługi.

 

Wersja XML