Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Informujemy o rozpoczęciu się konsultacji w sprawie projektu uchwały w przedmiocie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok"

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 30.10.2013r.

Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 13.11.2013r.

PDFZarządzenie OR.0050.535.2013.pdf

PDFProjekt - Program współpracy 2014.pdf

Wersja XML