Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

INFORMACJA W SPRAWIE PŁATNOŚCI ZA WĘGIEL ZAKUPIONY OD GMINY BIAŁA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH

UWAGA - ZMIANA SPOSOBU DOKONYWANIA OPŁAT W ROKU 2023

Gmina Biała informuje, iż cena jednej tony węgla, zakupionego preferencyjnie od Gminy Biała wynosi 1875 złotych brutto.

Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla, zobowiązane są uiścić opłatę w terminie 14 dni od dania złożenia wniosku.Po dokonaniu takiej opłaty, na wskazane poniżej konto bankowe gminy, wydana zostanie odpowiedniemu przedsiębiorcy dyspozycja wydania węgla mieszkańcowi.

W miarę pozyskiwania węgla z Polskiej Grupy Energetycznej na składy na terenie gminy realizowane będą dostawy. Węgiel wydawany będzie w kolejności dokonania opłaty do tut. Urzędu.

Numer rachunku bankowego: 72 8903 0002 2001 0000 2020 0974 (Bank Spółdzielczy w Białej)

Płatności można dokonywać:

Uwaga: w tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko i adres takie same jak w złożonym wniosku na zakup węgla.

Wysokość opłat:

UWAGA: OPŁAT NALEŻY DOKONYWAĆ W WYSOKOŚCI ZGODNEJ Z WNIOSKIEM


Opłat za węgiel można również dokonywać w Banku Spółdzielczym w Białej bez ponoszenia dodatkowych prowizji.

Wersja XML